هموطن عزیز؛ ویروس کرونا تهدیدی جهانی است و مبارزه با این تهدید جهانی همکاری جهانی را می طلبد؛ تحریم های فراقانونی دولت ابالات متحده امریکا علیه ملت ایران مانع همگرایی بین المللی برای مبارزه با این بلای جهانی است. این کمپین به همین جهت راه اندازی گردیده است که می توانید از طریق فرم زیر و امضای آن مشارکت فرمائید.

Please Sign Here

 
 

Petition

No! to Coronavirus; No! to Sanctions;
Coronavirus is a global threat and combating this global threat calls for world cooperation; US government's extrajudicial sanctions against Iranian nation hinder international convergence to combat this global disaster.
反对冠状病毒,反对制裁
冠状病毒是一个全球威胁。为了面临这个难题世界需要各个国家之间的合作。美国对伊朗的非法制裁阻止了世界对抗这种病毒所需的国际融合。
نه! به کرونا؛ نه! به تحریم ها؛
ویروس کرونا تهدیدی جهانی است و مبارزه با این تهدید جهانی همکاری جهانی را می طلبد؛ تحریم های فراقانونی دولت ابالات متحده امریکا علیه ملت ایران مانع همگرایی بین المللی برای مبارزه با این بلای جهانی است.
نا! بۆ کۆرۆنا؛ نا! بۆ ئابڵۆقەکان؛ کۆرۆنا هەڕەشەیەکی جیهانییە و بەرەنگاربوونەوەی ئەم هەڕەشە جیهانییە پێویستی بە هاوکاری جیهانیە؛ ئابڵۆقە نایاساییەکانی دەوڵەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە دژی گەلی ئێران ڕیگری هەرەوەزی نێودەوڵەتیە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم بەڵا جیهانییە.
Нет коронавирусу! Нет санкциям! Коронавирус является глобальной угрозой и борьба с этой глобальной угрозой требует международного сотрудничества. Экстерриториальные санкции правительства США против иранского народа являются преградой на пути международной конвергенции для борьбы с этим глобальным бедствием.
Corona'ya hayır!; Yaptırımlara Hayır; #CoronaViruesue küresel bir tehdittir ve bu küresel tehditle mücadele uluslararası birliği gerektirmektedir; İran halkına karşı ABD hükümetinin usulsüz yaptırımları bu küresel tehditle mücadele için uluslararası birliği engellemektedir.